ศาลแขวงธนบุรี
Thonburi Kwaeng Court
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง 123 อาคารศาลแขวงธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ 02-4165672 02-4171178 ส่วนช่วยอำนวยการ 02-4151433 ส่วนคดี(งานรับฟ้อง) 02-4153065 ห้องเก็บสำนวนคดีแดง 02-4160365 ห้องเก็บสำนวนคดีดำ 02-4171198 งานส่งคำคู่ความ 02-4171195 งานอุทธรณ์-ฎีกา 02-4171644 งานบังคับคดีผู้ประกัน 02-4171196 ส่วนไกล่เกลี่ยฯ 02-4160364 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 02-4171643 ส่วนคลัง 02-4165675 เจ้าพนักงานคดี 02-4160339 อีเมล์ [email protected]

            

           

            

           

 

News
ประกาศ เรื่องการเปิดทำการในวันหยุดราชการ ประกาศ เรื่องการเปิดทำการในวันหยุดราชการ ประกาศ เรื่องการเปิดทำการในวันหยุดราชการ ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือในการตรวจสอบรายการแจ้งโอนเงิน หรือให้ติดต่อรับเงินคืน ประกาศ เรื่องการเปิดทำการในวันหยุดราชการ

     

       

             

    

   

      

 
 
 
 
 
ประกาศ
คู่ความที่ประสงค์จะขอให้ศาลแขวงธนบุรีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ยื่นคำร้องเข้ามาทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันนัดพิจารณาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ศาลจะพิจารณาโดยเคร่งครัดเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนวันนัดฯ
 
 
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแขวงธนบุรี
ห้องที่ 

  ชื่อห้อง

เบอร์โทรติดต่อ     URL สำหรับเข้าห้อง
1 บัลลังก์ 1 0902264095 https://meet.google.com/jos-ffji-iji
2 บัลลังก์ 3 0954514407 https://meet.google.com/uxc-fsda-kim
3 บัลลังก์ 4 0954415140 https://meet.google.com/xqk-hmsb-cxs
4 บัลลังก์ 5 0973525095 https://meet.google.com/yjk-bmkf-dvs
5 บัลลังก์ 6 0954471960 https://meet.google.com/hbb-rqrz-eae
6 บัลลังก์ 7 0954409540 https://meet.google.com/oqf-xhxh-stu
7 บัลลังก์ 8 0954231970 https://meet.google.com/avv-sabu-hoy
8 บัลลังก์ 9 0954370957 https://meet.google.com/csx-jifj-awa
9 บัลลังก์10 0954309514 https://meet.google.com/rxj-ijir-vrv
10 บัลลังก์13 0954493076 https://meet.google.com/frj-gtbp-ctr
11 บัลลังก์14 0954150397 https://meet.google.com/urv-dfbh-jhc
12 บัลลังก์15 0973609542 https://meet.google.com/dcn-fctd-wzd
13 เรือนจำ   https://meet.google.com/nev-xoku-qza
14 ไกล่เกลี่ย   https://meet.google.com/usb-ettd-vdz

 

แผ่นพับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

    

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image

+

+