Accessibility Tools

ศาลแขวงธนบุรี
Thonburi Kwaeng Court
ติดต่อเรา
ที่ตั้ง 123 อาคารศาลแขวงธนบุรี ถนนเอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ฯ 02-4165672 02-4171178 ส่วนช่วยอำนวยการ 02-4151433 ส่วนคดี(งานรับฟ้อง) 02-4153065 ห้องเก็บสำนวนคดีแดง 02-4160365 ห้องเก็บสำนวนคดีดำ 02-4171198 งานส่งคำคู่ความ 02-4171195 งานอุทธรณ์-ฎีกา 02-4171644 งานบังคับคดีผู้ประกัน 02-4171196 ส่วนไกล่เกลี่ยฯ 02-4160364 ส่วนช่วยพิจารณาคดี 02-4171643 ส่วนคลัง 02-4165675 เจ้าพนักงานคดี 02-4160339 อีเมล์ tbmc@coj.go.th
News
ศาลแขวงธนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร "กีฬาเสริมสร้างความสัมพันธ์" ศาลแขวงธนบุรีให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๓ พร้อมคณะ ศาลแขวงธนบุรีร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนาศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๗ ศาลธนบุรีจัดโครงการสะพานบุญจากผู้เหลือเจือจานผู้ขาดกับมูลนิธิสวนแก้ว เนื่องในโอกาสวันสถาปนาศาลยุติธรรมประจำปี ๒๕๖๗ ศาลแขวงธนบุรีให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษธนบุรี พร้อมคณะ

 

แนวทางการใช้งานระบบแจ้งเตือนผ่าน Line Notify

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

image
image
image
image
image
image

+

+