ศาลแขวงธนบุรี
Thonburi Kwaeng Court
News
 
ตรวจสอบบัญชีนัดพิจารณาคดีออนไลน์
ประกาศ
คู่ความที่ประสงค์จะขอให้ศาลแขวงธนบุรีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ยื่นคำร้องเข้ามาทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ก่อนวันนัดพิจารณาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ศาลจะพิจารณาโดยเคร่งครัดเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนวันนัดฯ
 
 
 
 
ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแขวงธนบุรี
ห้องที่ 

  ชื่อห้อง  

URL สำหรับเข้าห้อง
1 บัลลังก์ 1 https://meet.google.com/jos-ffji-iji
2 บัลลังก์ 3 https://meet.google.com/uxc-fsda-kim
3 บัลลังก์ 4 https://meet.google.com/xqk-hmsb-cxs
4 บัลลังก์ 5 https://meet.google.com/yjk-bmkf-dvs
5 บัลลังก์ 6 https://meet.google.com/hbb-rqrz-eae
6 บัลลังก์ 7 https://meet.google.com/oqf-xhxh-stu
7 บัลลังก์ 8 https://meet.google.com/avv-sabu-hoy
8 บัลลังก์ 9 https://meet.google.com/csx-jifj-awa
9 บัลลังก์10 https://meet.google.com/rxj-ijir-vrv
10 บัลลังก์13 https://meet.google.com/frj-gtbp-ctr
11 บัลลังก์14 https://meet.google.com/urv-dfbh-jhc
12 บัลลังก์15 https://meet.google.com/dcn-fctd-wzd
13 เรือนจำ https://meet.google.com/nev-xoku-qza
14 ไกล่เกลี่ย https://meet.google.com/usb-ettd-vdz

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

   

       

+

+

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image